تبریک شهادت عبدالغفور


" و عجلت الیک رب لترضی"

ترجمه: بار الها برای دیدار تو شتاب کردم تا از من راضی باشی
ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی الله مصرعی
و ذلک فی ذات الا و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع


وقتی مسلمان کشته می شوم باکی ندارم که بر کدام پهلو باشم، و یا رویم به کدام طرف باشد، و از لطف الله دور نیست که اگر بخواهد پیکر قطعه قطعه و پاره پاره مرا پیوند دهد و جمع کند


عبدالغفور جان شهادتت مبارک