دو کره در آستانه جنگ با يکديگر قرار گرفتند

خبرگزاري فرانسه در گزارشي از سئول نوشت کره شمالي روز جمعه با اعلام اينکه هيچگونه موافقتنامه سياسي و نظامي بين اين کشور با کره جنوبي وجود نخواهد داشت ، سئول را متهم کرد روابط بين دو کره را به آستانه جنگ کشانده است.

کره شمالی اعلام کرد همه موافقتنامه ها درمورد پايان دادن به رويارويي با کره جنوبي ازجمله موافقتنامه مربوط به مرز دريايي مورد مناقشه بين دو کره ديگر هيچ اعتباري ندارد. اين مرز دريايي سال هاي هزار و نهصد و نود و نه و دو هزار دو صحنه درگيري خونين بين دو کره بود.

بيانيه کره شمالي که کميته اتحاد دوباره کره آن را منتشر کرد باعث افزايش تنش هاي بين کره شمالي و کره جنوبي پس از چند ماه تيرگي در روابط بين دو کشور شد.

اين بيانيه درحالي منتشر مي شود که کمتر از دو هفته از تهديد ارتش کره شمالي مي گذرد مبني بر اينکه پيونگ يانگ آماده يک رويارويي تمام عيار با کره جنوبي است.

در بيانيه کره شمالي آمده است رويارويي بين سئول و پيونگ يانگ در عرصه سياسي و نظامي به حدي رسيده است که مي توان گفت دو کره در آستانه جنگ با يکديگر قرار دارند.

کره شمالي دولت محافظه کار لي ميونگ باک رئيس جمهور کره جنوبي را عامل نقض موافقتنامه هايي مي داند که سال دو هزار و همچنين دو هزار و هفت بين دو کره امضاء شده بود .

پيونگ يانگ اعلام کرد در چنين شرايطي ديگر نياز نيست کره شمالي به موافقتنامه هاي به دست آمده بين دو کره پايبند باشد.

سخنگوي ارتش کره شمالي نيز در یک بيانيه غيرعادي و شديداللحن هشدار داد ما به کشتي هاي کره جنوبي اجازه نخواهيم داد وارد آبهاي مورد مناقشه در درياي زرد شوند.

کره شمالي که سال دو هزار و شش يک آزمايش هسته اي انجام داد اعلام کرده است حتي پس از برقراري روابط با آمريکا ممکن است تسليحات هسته اي خود را حفظ کند و ماداميکه تهديد هسته اي آمريکا عليه پيونگ يانگ وجود دارد اين مسئله نيز ادامه خواهد داشت .

سخنگوي وزارت امور خارجه کره شمالي گفته نادرست است که آمريکا تصور کند پيونگ يانگ عادي سازي روابط با واشنگتن را به عنوان امتيازي براي کره شمالي به منظور دست کشيدن اين کشور از تسليحات هسته اي خود تلقي خواهد کرد.

وي افزود آنچه ما واقعا خواستار آن هستيم، عادي شدن روابط بين امريکا و کره شمالي نيست بلکه تقويت بازدارندگي خود به هر طريق ممکن است. ما براي عادي شدن روابط مان با آمريکا يا دريافت امتيازهاي اقتصادي، تسليحات هسته اي نساخته ايم . هدف ما از ساخت تسليحات هسته اي محافظت از خود در برابر تهديدهاي هسته اي آمريکا بوده است. ما مي توانيم بدون عادي شدن روابط با آمريکا زندگي کنيم اما بدون بازدارندگي هسته اي قادر به ادامه حيات نخواهيم بود .

0 نظرات: