وزير خارجه اردن نسبت به خطر رژیم ايران در منطقه هشدار داد

وزیر امور خارجه مصر گفت من رژیم تهران را مسئول درگیریهای فعلی منطقه ‌ای و تحریک كردن آن میدانم.
احمد ابوالغیط كه با تلویزیون العربیه مصاحبه میكرد افزود رژیم تهران در پی كسب منافع خود در سرزمین های عربی است. این رژیم تلاش می كند در منطقه اهداف خود را پیش ببرد تا در مواجهه با كشورهای غربی در رابطه با پرونده اتمی اش كارتهایی به دست بیاورد.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه اردن نسبت به خطر جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داد.
صلاح الدین البشیر در مصاحبه با روزنامه لبنانی السفیر گفت رژیم تهران یک منبع خطر جدی بشمار می رود.

0 نظرات: