بازداشت,شکنجه وضرب وشتم يک جوان 19 ساله زاهداني توسط ماموران انتظامي وامنيتي

بنا به گزارش فعالین "ديده بان حقوق بشر بلوچستان " يک جوان 19 ساله زاهداني به اسم " اسحاق شه بخش "فرزند حاجي عيد محمد , حوالي (بيستم و بيست دوم دي ماه) , بدليل داشتن "فيلم اعتراف عاملين بمبگذاري مسجد روستا ی "گورناگ"" (1)در گوشي موبايل خود , درمقابل "پزشكي قانوني زاهدان" توسط ماموران انتظامي وامنيتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده ميشود
پدراسحاق زمانيكه اسحاق كودك بوده است توسط نيروهاي انتظامي رژيم كشته شده است. مادراسحاق با مراجع به مراکز نيروهاي انتظامي و اطلاعات در زاهدان تلاشهاي زيادي براي يافتن فرزندش انجام ميدهد ولي نتيجه اي نميگيرد, تا اينکه ماموران حکومتي اسحاق را بعد از چهار روز بازداشت و ضرب و شتم شديد که قادر به "راه رفتن" نبوده درنزديکي خانه اش رها ميکنند
گويا اسحاق دراين مدت در بازداشتگاه اطلاعات مورد شکنجه و ضرب وشتم شديد قرار ميگيرد واز ناحيه کمر و پاها صدمه ميبيند
ديده بان حقوق بشر بلوچستان ضمن محکوم کردن اين عمل وحشيانه ، جهت شکايت وپيگيري موضوع به سازمانهاي حقوق بشر جهاني درصدد جمع آوري و ارائه مدارک و اطلا عات بيشتر دراين زمينه ميباشد
بنا بر
گزاراشات حکومتي(2) مدتيست , طرحي بنام " "طرح برخورد با بلوتوث های جعلی و ساختگی درسیستان وبلوچستان" در حال اجراست و به احتمال زياد جوانان زياد ديگري هم شکار چنين برخوردهاي ازطرف نيروهاي انتظامي و اطلاعتي در اين مدت در استان بوده اند
همچنين طبق گزارشي در
آژانس ايران خبر (3) گفتنيست که درهفته ها و روزها ي اخير شهروندان و خودروهاي شهرهاي سيستان و بلوچستان و خصوصا شهر زاهدان شاهد "ايست هاي بازرسي" جديد در خيابانهاي داخل شهر بوده اند که نارضايتي آنها را در پي داشته است
ديده بان حقوق بشر بلوچستان

0 نظرات: