120 شهید اهدائی نظام در سال جاری به ملت بلوچ

به گزارش آژانس خبری تفتان خبر گزاری فارس به نقل از معاون هماهنگ كننده فرماندهي مرزباني ناجا از شهادت 120 جوان بلوچ طی 9 ماه گذشته خبر داد.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی سرهنگ ابراهيم كريمي به شهادت رساندن مردمی مظلوم و تنگدست بلوچ که برای لقمه نانی به آن سوی مرز می روند و تا شامگاه به خانه برگشته و شکم زن و فرزند گرسنه خود را سیر کنند را از افتخارات نظام بر شمرد و با غرور از شهادت جوانان ملت بلوچ خبر داد.وی همچنین از بازداشت 182 جوان بلوچ طی 9 ماه گذشته خبر داد و این را هم از افتخارات نظام برشمرد.
این آماریست که سرکرداگان غارتگر و جنایتکاران فاشیست رژیم از آن خبر می دهند و منابع محلی آمار را خیلی بیشتر ازاین می دانند ودر برابر این همه ظلم و ستم دیگر هیچ راهی جز جنگ و مبارزه مسلحانه وجود ندارد و جوانان بلوچ باید برای رسیدن به عزت و آزادی به صفوف مبارزان بپیوندند.

0 نظرات: