وزیرارشاد همکاری با شبکه فارسی بی بی سی جرم استبه گزارش آژانس خبری تفتان صفار هرندی پس از پایان جلسه هیئت دولت افزود: اگر نمایندگان بخش انگلیسی بی بی سی از مجوز قانونی خود در ایران سوء استفاده و برای بخش فارسی برنامه تهیه کنند، در چارچوب قانون با آنان نیز برخورد خواهد شد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعی است که دستگاه های ذی ربط در برابر فعالیت های غیررسمی و غیرقانونی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: در بخش امنیتی نیز وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری می کند.صفارهرندی گفت: قطعاً طراحی شبکه بی بی سی فارسی برای ملت ایران خیرخواهانه نیست.وی افزود: با توجه به سابقه بی بی سی از گذشته های دور در برخورد با ملت ایران، نباید این موضوع را ساده انگاریم.

0 نظرات: