سانسور کامل خبری عملیات انفجاری سراوان در رسانه های رژیم

به گزارش آژانس خبری تفتان خبر عملیات انفجاری سراوان را که منجر به هلاکت 14 پاسدار شده بود و مبارزان در مسیر سراوان به اسفندک با کار گذاشتن مواد منفجره دو خودروی پاسداران را منفجر نمودند در رسانه های رژیم با سانسور مواجه شد و فقط شب عملیات شبکه تلوزیونی رژیم به اشاره ای کوتاه که چند تن از نظامیان در سراوان به هلاکت رسیده اند اکتفا نمود و بیشتر از این خبر را پوشش ندادند.
عملیاتهای انفجاری در حقیقت ترس و وحشت در نظامیان می آفریند و نظامیان را از گشت زنی در مناطق باز می دارد و رژیم نمی خواهد این گونه اخبار به گوش نیروهای نظامی اش برسد تا از ترس منطقه را ترک ندهند به هر صورت این روند ادامه خواهد یافت و حقیقت را نمی توان پوشید و نظامیان رژیم به زودی خود هم در انفجاری به هلاکت خواهند رسید

0 نظرات: