وزير خارجه کويت:ایران ویروس استبه گزارش آژانس خبری تفتان وزير امور خارجه کويت در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق‌الاوسط» گفت:ما در معرض ويروس‌هاي متعددي هستيم؛ از جمله «ويروس ايراني و آمريکايي» و روشن است که اختلافات ميان ما (اعراب) به ايران يا غير آن ارتباطي ندارد؛ ايران و ديگر کشورهاي منطقه به اختلافات ما دامن مي‌زنند تا در مسائل ما دخالت کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش «الشرق‌الاوسط» که چه کسي يا چه چيزي باعث اختلافات ميان اعراب شده است، مي‌گويد: با مراجعه به زمان‌هاي گذشته، روزهاي ناخوشايند و سخت در تاريخ اختلافات اعراب، ناشي از آرزوهاي آنان بوده است.

محمد السالم الصباح در پايان به شکلي گستاخانه مي‌گويد: دعوت اعراب از ايران، دعوتي صادقانه است؛ بنابراين ايران بايد از مواضع بازدارنده و سلبي خود و نيز از اشغال جزاير سه‌گانه اماراتي(!!!) دست بردارد و به امور داخلي خود سرگرم باشد.

0 نظرات: