جرمِ براندازی نرم

سخنگوی قوه قضائیه از کشف یک شبکه‏ی براندازی نرم خبر داده. جرمِ براندازی نرم جرمی است که اخیراً در کشور ما به دنیا آمده. یکی از کارشناسان نرم که بهتر است شما او را نشناسید می‏گوید جالبی این جرم در این است که در آن حتی افرادی که از انداختن، فقط بالا انداختن شانه و پشت گوش انداختن وعده را بلدند هم می‏توانند بگنجند.
صرفنظر از این فرمایش، براندازی جرمی است که علیرغم بودن وزارت اطلاعات توسط قوه‏ی قضائیه کشف می‏شود.
برخلاف براندازیِ سخت که مجرمین معتقدند مرده شور قیافه‏ی نحس نظام را ببرد، در براندازی نرم مجرمین با زدن چندین ضربه‏ی سخت به میخ و یک ضربه‏ی نرم به نعل قصد اصلاح کردن سر و صورت جنگلی نظام را می‏کنند.خوبی شبکه براندازی نرم این است که بسیار نرم است و به راحتی می‏شود آنرا پر کرد از مجرمینی که جایزه‏ی صلح نوبل را برده‏اند تا مجرمینی که فعالیت اجتماعی و سندیکایی می‏کنند.
حتی مجرمان خطرناکی را که فقط در خط امضا جمع کردن هستند هم می‏توان در آن قرار داد.بدی این جرم هم این است که شبکه‏ی آنرا قبل از انتخابات کشف می‏کنند ولی لیست مجرمینش تا پایان انتخابات و کور شدن چشم دشمنان کم و زیاد می‏شود.
عبدالقادر بلوچ

0 نظرات: