دراگانوف Dragunov SVD Sniper


دراگانوف که در بلوچستان بیشتر با نام قناصه و یا خناصه مشهور است

اسلحه ای تک تیر انداز است که چریک علیه دشمن چه در حالت پیاده و چه متحرک از نقطه ای استتار شده استفاده می کنداین اسلحه ساخت روسیه است و وزن آن با خشاب و دوربین 4.8 کیلوگرم استخشاب آن ده تایی بوده و کالیبر آن 7.62 میلی متر می باشدطول دراگانوف 1.22متر استاین اسلحه نیمه اتوماتیک است و شلیک آن بصورت تک تیر بوده و ناظم آتش آن دو حالت ضامن و آتش دارد و توانایی شلیک گلوله های مختلفی از قبیل ثاقب ، رسام ، ضد زره و مغز فولادی را داردبرد موثر آن 1200 متر و برد نهایی آن 3800 متر استبرد مفید آن 800 متر و با دوربین برد مفیدش 1300 متر می باشددوربین آن از نوع پی اس او می باشد

مبارزی که از این اسلحه استفاده می کند اگر در استفاده کلاشینکوف مهارت داشته باشد و قدرت بدنی بالایی داشته باشد موفق تر عمل خواهد نمود و لزوما می بایست قدرت مچ و ساعد و بازوی خود را تقویت نماید زیرا در زمان هدف گیری بسیار موثر بوده و دشمن را دقیق هدف گیری خواهد کرد


0 نظرات: