بهای جهانی هر بشکه نفت خام ایران کمتر از 40 دلار


شانا: بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران روز چهارشنبه (2 بهمن) به بشکه ای 38 دلار و 44 سنت رسید.
بر اساس آمارهای امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، میانگین وزنی هر بشکه نفت خام سبک ایران به مقصدهای مختلف در روز چهارشنبه (2 بهمن) 39 دلار و 51 سنت و همین رقم برای نفت خام سنگین 36 دلار و 88 سنت بود.
همچنین در روز مورد بررسی، بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازار آسیا 40 دلار و 22 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین ایران در همین بازار 37 دلار و 64 سنت (گران ترین خریدار نفت ایران در میان دیگر بازارها) گزارش شده است.
بر اساس آمارهای امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در روز مورد بررسی، هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازار آفریقای جنوبی 38 دلار و 4 سنت، در شمال غربی اروپا 37 دلار و 80 سنت، در بازار مدیترانه 37دلار و 79 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازار شمال غربی اروپا 36 دلار و 25 سنت، آفریقای جنوبی 36 دلار و 49 سنت و در بازار مدیترانه 35 دلار و 64 سنت به فروش رسید.
بهای نفت خام شیرین سبک پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه مارس در معاملات روز جمعه (4 بهمن) در بازار بورس سنگاپور، یک دلار و 37 سنت کاهش یافت و بشکه ای 42 دلار و 30 سنت معامله شد.
همچنین بهای نفت خام برنت دریای شمال روز جمعه برای تحویل در ماه مارس یک دلار و 18 سنت کاهش یافت و بشکه ای 44 دلار و 21 سنت داد و ستد شد.
افزایش چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا نشانه ای بر ادامه کاهش تقاضای جهانی برای نفت و بازار همچنان تحت تاثیر کاهش تقاضای انرژی است.

0 نظرات: