آیا امروز بلوچستان غزه نیست؟


نامه ای به رئیس جمهور
آیا امروز بلوچستان غزه نیست؟
رئیس جمهور محترم ببخشید از اینکه شاید شما در سفرهای استانی باشید و وقت نداشته باشید این نامه را بخوانید من نامه نگاری را از شما یاد گرفتم چون هفته پیش بعد از تجاوز وحشیانه رژیم غاصب و خونخوار صهونیستی به اکثر کشورهای عربی و اسلامی نامه نوشتید قبلا به بوش نامه ای نوشتید تا او را از جنایت ها و عاقبت کارهایش به ترسانید نامه شما را که محتوای آن تعالیم انبیا ، عدالت، دموکراسی ، حقوق بشر و دعوت بوش و المرت به صراط مستقیم بود خواندم از شما سپاسگزارم که برای اولین بار درجهان آشفته امروز جرات کردید تا همه کشورهای جهان را از وجود ماهیت صهونیست آگاه کنید. اما نامه نوشتن برای انسانهای خونخوار بی معناست و المرت و دیگر سران صهونیست به هیچ چیز اعتقاد ندارند و تو رعیتشان نیستی که پاسخگو باشند، ولی من یک ایرانی هستم و به ایرانی بودنم افتخار می کنم و به تو رای داده ام و انتظار دارم چون سوگند یاد کرده اید که خدمتگزار مردم باشید به درد دلم گوش کنید.خوشحالم از اینکه از اوضاع جهان سیاست اطلاع کامل دارید اما متاسفم که تابحال از وضعیت کشور خودت با خبر نیستید و نمی دانی که در جنوب شرق کشور ایران یعنی سیستان و بلوچستان چه می گذرد؟


0 نظرات: