اخبار جدید از عملیات استشهادی سراوان


به گزارش آژانس خبری تفتان از سراوان هنوز قسمتی از خیابان حمزه که پادگان نظامی منفجر شده در آن واقع است مسدود است اما با این گزارشها حاکیست که این پادگان به طور کامل با خاک یکسان شده است.
یکی از فرماندهان و مجریان عملیات استشهادی روز دوشنبه می گوید در این عملیات علاوه از یک تن مواد منفجره c4 تعداد 9 کپسول گاز و 400 لیتر بنزین کارگذاشته شده بود این فرمانده می افزاید چون در قسمت جنوبی و روبروی پادگان اداره راه وترابری وجود داشت و پشت آن منازل مسکونی بود ما باید سمت انفجار را به سوی شمال می کردیم تا به مردم عادی هیچ ضرری نرسد.
این فرمانده می افزاید ما مواد منفجره را طوری جاسازی کرده بودیم که انفجار مانند یک موشک به یک سمت برود و آن سمت شمالی و قسمت ساختمانی پادگان بود و دقیقا همینطور شد.
خبرنگار اعزامی تفتان از سراوان می گوید : اداره برق که در قسمت شمالی پادگان واقع است و خیابان وسط اداره برق و پادگان قرار دارد به طور کامل تخریب شده است و دیوارهایش کاملا فروریخته است و از یک طرف ، طرف دیگر کاملا دیده می شود.
خبرنگار می افزاید اعضای پاسداران و نیروهای رژیم در اداره دارائی دیده شدند که فاصله زیادی با پادگان منفجر شده دارد و قطعات خودروهای نظامی در اداره کشاورزی دیده شدند و تکه پاره های تختخوابهای پادگان نزدیک سینما در قسمت شرقی که تقریبا یک کیلومتر با پادگان فاصله دارد یافته شدند.
خبرنگار ما می افزاید از روز انفجار تاکنون شهر کاملا در حال آماده باش و نظامی به سر می برد ولی ترس و وحشت تمامی نیروها را فرا گرفته است و نیروها از ترس با هیچ کس صحبت نمی کنند.

0 نظرات: