بالگردهای رژیم در حال گشت زنی در مناطق مرزی سراوان هستند

به گزارش آژانس خبری تفتان بالگردهای رژیم در حال گشت زنی در مناطق کوهستانی مرزی سراوان هستند.
خبرنگار تفتان از منطقه می گوید : هزاران نیرو به منطقه مرزی اعزام شده اند و منطقه مرزی سراوان کاملا نظامی شده است و از سوئی بالگردهای رژیم در حال گشت زنی هستند.
خبرنگار تفتان می افزاید با این همه ترس و وحشت در تمامی نیروهای رژیم قابل مشاهده است و بسیاری از نیروهای رژیم از پادگانها فرار کرده اند و به همین خاطر رژیم نمی خواهد آمار دقیق هلاک شدگان عملیات استشهادی سراوان را ارائه دهد.

0 نظرات: