یکی از قضات رژیم در اهواز بضرب گلوله بهلاکت رسید



یکی از قضات دادگستری اهواز صبح روز گذشته در این شهر توسط عوامل ناشناس ترور گردید.امرالله شریفی ، قاضی 40 ساله دادگستری شهرستان اهواز سه شنبه 24 دیماه در منطقه کوی رمضان این شهر در حین رانندگی توسط دو ماشین دیگر با هویت نامعلوم سرنشینان آن محاصره گردید و طی تیراندازی و با اصابت 8 گلوله به سینه، جان خود را از دست داد.خانواده ایشان مدعی هستند این قاضی دادگستری پیشتر از سوی جریانات مسلح فعال در منطقه مورد تهدید قرار گرفته بود. جسد آقای شریفی همچنان به خانواده ایشان تحویل داده نشده است.

گزارشگران مجموعه از اهواز عنوان میدارند در طی هفته جاری در سطح این شهر چندین مورد قتل دیگر نیز روی داده است.

0 نظرات: