نفرين امام حسين و امام زين العابدين و زينب عليهم السلام دامنگیر شیعه شده استسنی نیوز:سالهاي سال شيعيان اين كارها را انجام ميدادند و اگر كسي ميگفت درست نيست او را به وهابيت متهم مي كردند ولي حالا برخي از سران حكومتي آن هم به دليل آبروريزي ومصلحت به زور پلیس و برخورد حکومتی به زحمت جلو این اعمال آن هم فقط در داخل ایران گرفته میشود،و شیعیان دیگر کشورها هنوز هر ساله این کار را تکرار میکنند و این عکسها متعلق به عزاداری امسال شیعیان در کشورهای مختلف است از این گذشته چرا تا حالا با این اعمال برخورد نمیشده است .لازم به ذکر است که هنوز بسیاری از مراجع از جمله آیت الله وحید خراسانی به این اعمال اعتقاد دارند و آن را جزو ضروریات مذهب میدانند.

ادامه مطلب

0 نظرات: