۲۰۵ نفر در عملیات سراوان کشته و صد ها زخمی شده اند


۲۰۵ نفر در عملیات سراوان کشته و صد ها زخمی شده اند

یک منبع نزدیک به جنبش مقاومت مردمی ایران فاش کرد که ۲۰۵ نفر از پاسداران و افسران نیروهای امنیتی در جریان انفجار سراوان کشته شده اند. وی گفت که شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان ها در شعاع شش کیلو متری محل حادثه شکسته شده اند و دیواره ها ترک بر داشته اند.

‫مردم در شش کیلومتری محل حادثه تصور میکردند که زلزله شدیدی در جایی صورت گرفته است.‫‫‫در این انفجار که روز ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸ انجام شد، قرار بود طبق معمول حدود ۸۰۰ نفر از کادر های بالای سپاه پاسداران، نیروها ی انتظامی، شش اخوند طراز اول شهر، فرماندهان قرار گاهای مرصاد، فتح و رسول اکرم ونیروهای اطلاعاتی حضور داشته باشند.‫بعضی ها میگویند که فرماندهان قرار گاهای مرصاد، فتح و رسول اکرم به علت شروع عاشورا شرکت نکرده بودند، به همین دلیل تعداد تلفات کمتر از مورد انتظار بود.

جندالله حساب کرده بود که اگر همه انهایی که طبق معمول در این مراسم شرکت میکنند، حضور داشته باشند، باید دست کم ۵۰۰ نفر کشته میشد. علت جا اندازی ۱۰۰۰ کیلوC4 در یک اتومبیل به هدایتگری یکی از زبده ترین کادر های جنبش همین بود.

‫عبدالغفور ریگی یکی از رهبران با تجربه بود که در عملیات نظامی زیادی شرکت کرده بود. برادر عبدالمالک ریگی، رهبر ۲۶ ساله جندالله بود. پیش از اینکه وارد پادگان شود، همکاران و پیش قراولان او، جراغ سبز داده بودند.

او با زدن ماموران نگهبان در پادگان وارد محوطه اصلی شده بود و ازانجا به داخل جمعیت رفته بود. ۱۰۰۰ کیلو C4 معادل ۲۰۰۰ کیلو ت ن ت قدرت دارد. در عملیات زاهدان که یک اتوبوس نیروهای امنیتی به کلی نابود شد، فقط ۸۰ کیلو ت ن ت بکار رفته بود.

علت پوشیدن خبر توسط جمهوری اسلامی زیاد بودن تعداد کشته شدگان بود. رژیم میخواهد که ثابت کند که اسیب ناپذیر است. در عین حال انتشار تلفات بالا روحیه ماموران را ضعیف میکند.‫‫جندالله میگوید که این یک تجربه ازمایشی بود و امید دارد که همین گونه انفجار ها را در مراکز اصلی رژیم در شهرهای بزرگ انجام دهد. ریگی گفته است که تاسرنگونی این رژیم به مبارزات خود ادامه میدهد مگر اینکه رژیم دست از کشتار مردم بیگناه بردارد و اجازه دهد که مردم ایران در کمال امنیت به فعالیت سیاسی به پردازند.


برگرفته از : iranglobal

0 نظرات: