درخواست ايران از سازمان ملل برای مبارزه با جنبش مقاومت جنداللهبه گزارش آژانس خبری تفتان نماینده دائم ایران در سازمان ملل طی سخنانی در این سازمان خواستار مقابله و مبارزه این سازمان با جنبش مقاومت مردمی جندالله شد.

رژیم تهران که در مقابله با جنبش مقاومت جندالله با شکست مواجه شده با ارائه مدارک دروغین به سازمان ملل در تلاش است جامعه جهانی را وادار نماید تا این جنبش مردمی را یک سازمان تروریستی اعلام نماینددر همین راستا نماینده رژیم ولایت فقیه در سازمان ملل غرب را متهم به پناه دادن به جنبش نمود و گفت : جهان غرب نباید به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود.

بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آقای محمد خزاعی طی سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون «تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی» بر پرهیز از برخورد دوگانه با تروریسم تاكید كرد این در حالیست که رژیم خودش از یک سو حزب الله که مرتکب بدترین جنایتها شده را سازمان آزادیبخش می داند و از سوئی دیگر جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله را برای دفاع در برابر تجاوزات وظلمهای رژیم قیام کرده است را تروریسم می نامد.

نماینده ایران در سازمان ملل هلاکت پاسدارن تروریست و جانی و بزدل را سربازان دلیر و وطن پرست نامید و جنبش مقاومت جندالله را تروریست نامید و گفت: ملت سربلند ایران این روزها داغدار و سوگوار جنایت اخیر گروه تروریستی ریگی در ربودن و قتل ١٥سرباز دلیر و وطن پرست خود است.

این در حالیست که مردم ایران از ظلم و جنایت این به اصطلاح سربازان به تنگ آمده است و خصوصا مردم بلوچ هر روز بدست این جنایتکاران کشته می شوند .

0 نظرات: