سایتهای وابسته به رژیم خبر عملیات استشهادی را از سایتها حذف کردند

به گزارش آژانس خبری تفتان با اینکه خبر عملیات استشهادی روز دو شنبه کاملا توسط رسانه های رژیم مورد سانسور قرار گرفته و تمام رسانه های رژیم سعی کردند تعداد اندکی از تلفات را بیان دارند در حالیکه انفجار یک تن مواد منفجره c4 شهر سراوان را لرزاند و اعضای پاسداران در اداره برق و دو راهی ناهوک دیده می شد اما مثل اینکه سایتها به خاطر همان اندک خبر هم مورد مواخذه وزارت اطلاعات قرار گرفتند و فورا به حذف خبر اقدام نمودند.
به طور مثال سایت فردا نیوز و آینده نیوز و حتی ایرنا خبر را حذف نمودند و سایت تابناک از صفحه اصلی خبر را حذف نمود.
لینک فردا نیوز در مورد عملیات:
http://fardanews.com/fa/pages/?cid=70486
لینک خبر در شهاب نیوز که حذف گردید:
http://www.shahabnews.com/404.html

لینک خبر در سایت عصر ایران که حذف گردید:
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60784

عملیات استشهادی سراوان در دلهای نوکران بیت رهبری وحشتی عظیم آفریده است و همه دچار ترس و وحشت شده اند طوریکه اصلا نمی دانند با این پدیده جدید چگونه برخورد نمایند و آنها فکر نمی کردند با چنین واکنش عظیمی مواجه خواهند شد ولی هنوز این آغاز است و نهایتی بس سنگین در انتظارشان است.

0 نظرات: