ایران در آزمون غزه رفوزه شد!!..

جهان هر روزه شاهد ظلم و ستم و نسل کشی جمهوری اسلامی به اهل سنت این کشور است!..
ـ جهان همه روزه شاهد خونهای زنان مظلوم و مردان ستمدیده و کودکان معصوم عراق است که زیر چکمه های خون آشام سربازان جمهوری اسلامی تکه پاره می شوند!…
ـ جهان صبح و شام شاهد ویرانی افغانستان مجاهد است به میمنت جمهوری اسلامی!
ـ جهان با چشمان باز می بیند که جمهوری اسلامی با نظام کمونیستی شوروی غزلسرایی می کند در حالیکه خرس سیبری در خون مسلمانان چچن غوطه ور است!.
ـ جهان با دلهای داغدار شاهد جهنمی سوزان در کشمیر است که هندوهای گاوپرست آنرا بپا کرده بودند، و جمهوری اسلامی دست در دست گاوپرستان بر لاشه های مسلمانان کشمیری می رقصد!
ـ جهان سکوت مرگبار جمهوری اسلامی را بر قتل عام مسلمانان فلیپین از سوی حکومت مسیحی آن کشور شاهد است.
ـ جهان سکوت شرم آور جمهوری اسلامی را بر قتل عام مسلمانان صومال توسط نیروهای ددمنش آمریکایی و اتیوپی نظاره گر است.
ـ جهان شاهد بود که چگونه جمهوری اسلامی، سودان را در سالهای محاصره اقتصادی آمریکایی تنها رها کرد.و هزار و یک آهنگ نفاق دیگر………

ادامه مطلب

0 نظرات: