تبریک گفتن جوانان بلوچستان به یکدیگر


به گزارش آژانس خبری تفتان جوانان بلوچ از روز گذشته با ارسال پیامک به یکدیگر اولین عملیات استشهادی تاریخ بلوچستان را به یکدیگر تبریک گفته و این عملیات راآغاز جدید برای ملت بلوچ دانستند.

اسماعیل زهی از زاهدان می گوید از روز گذشته تا امشب بیش از صد پیام تبریک دریافت نموده است وی می افزاید مغازه داران ، دانشجویان ، طلاب و عموم مردم این عملیات عظیم را به یکدیگر تبریک می گویند و می گویند نام شهید عبدالغفور برای همیشه در تاریخ این ملت ثبت گردید.


رئیسی از ایرانشهر می گوید جوانان حتی به یکدیگر شیرینی داده و این عملیات عظیم را نشانه اوج مبارزه علیه ظلم و بیداد ولایت فقیه دانستند.

0 نظرات: