سلام به تو ای شیر مرد سرزمین بلوچستان


سلام عليكم سلام به تو اي شير مرد سر زمين بلوجستان
سلام
سلامي همراه با ديده هاي بر اشكم
سلام به تو اي نوجوان كوير
سلام هزاران سلام به تو
گرچه ترا از دست داده ام ولي بتو افتخار ميكنم
تو توانستي درجه شهادت را در راه آزادي كسب كني تو توانستي به ما ايثار و از خود گذشتگي ياد دهي .
اين پيروزي بزرگ تاريخي را به رهبر دلير جنبش تبريك عرض ميكنم وشهادت اين دلير مرد و نوجوان تاريخ را به آن بزرگوار و خانواده محترم و تمامي دوست داران راه آزادي تسليت عرض ميكنم .
به اميد پيروزي.
گرچه اشكانم از چشمانم جاريست گرچه نفسم در سينه ام گرفته ولي احساس غرور ميكنم .

0 نظرات: