کشته شدن شش نفر در آمریکا بدست فردی به شکل بابانوئل

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته هاي حادثه در خانه اي در حومه لس آنجلس در شب کريسمس به شش نفر رسيد.
بنابراین گزارش، مردي که لباس بابانوئل به تن داشت شب عید کریسمس وارد خانه والدين همسر سابقش شده و بسوي همه تيراندازي کرد و سپس خانه را به آتش کشيد و از محل گريخت. چند ساعت بعد پليس جسد اين مرد را پيدا کرد که با شليک گلوله اي به مغز خود، خودکشي کرده بود.
بر اساس تحقيقات اوليه اختلافهاي خانوادگي علت اين کشتار بوده است.
پليس گفته تصور مي شود همه چيز از پيش طراحي شده بود زيرا اين مرد دو تفنگ و مقداري مايع قابل احتراق به همراه داشت.
سي نفر هنگام تیراندازی در اين خانه حضور داشتند که اجساد شش تن پيدا شده اما اين آمار ممکن است افزايش يابد زيرا هنوز سرنوشت سه نفر ديگر مشخص نيست.

0 نظرات: