اعتراف یکی از سایتهای وابسته رژیم به دروغ گوئی مقامات در مورد هلاک شدگان

به گزارش آژانس خبری تفتان در حالیکه مردم سراوان از هلاکت بیش از 150 پاسدار در عملیات استشهادی روز دوشنبه سراوان خبر می دهند رسانه ها و مقامات رژیم یا از ترس سکوت کرده اند و یا آمار دروغین از تلفا خود نشان می دهند به هر حال این اولین عملیات هست ولی آخرین نیست و به امید الله عملیاتهای استشهادی دیگر پشت سر هم به اجرا درخواهندآمد و ان شاء الله سران نظام هم هدف قرار خواهند گرفت.
جالب است که سایت راسخون متعلق به بسیجیان کشور با ذکر آمار مقامات نظام گفته است:این در حالی است که منابع آگاه محلی تعدد قربانیان این حادثه را فراتر از موارد اعلامی می دانند.
رژیم هر چه می خواهد رسوائی و هلاکت پاسدارانش را بپوشاند نمی تواند و اخبار توسط مردم منطقه پخش می شوند و مردم به بیشتر به حقیقت دروغین رژیم آشنا می شوند.

0 نظرات: