مقرنيروي انتظامي سراوان منفجر شدبه گزارش آژانس خبری تفتان
به نقل از سراوان تودی در ساعت 7:18 دقبقه صبح روز دوشنبه87/10/9 ماشين بمب گذاري شده اي در هنگام برگزراي مراسم صبح گاه وارد مقر نيروي انتظامي سراوان واقع در خيابان خمزه شد ودر بين ماموران منفجرگرديد كه بر اثر اين حادثه تعداد زيادي كشته و زخمي شدند و تا اين لحظه امار دقيق ازشهدا و مجروحين اين حادثه در دست نيست صداي اين انفجار به اندازه اي شديد بود كه تا چند كيلومتري شهر مردم را به وحشت انداخت وشيشه هاي منازل و ادارات خيابان هاي نزديك شكستند

0 نظرات: