10 نفر روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام می شوند


خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز روز سه شنبه در گزارشی نوشت فردا (چهارشنبه) 10 محکوم به اعدام در زندان اوین پای چوبه دار می روند. این منبع حکومتی نزدیک به قوه قضائیه رژیم نوشت سحرگاه فردا زنی بنام طیبه و 9 مرد محکوم در زندان «اوین» پای چوبه دار می روند و اگر خانواده های قربانیان در آخرین فرصت از خونخواهی نگذرند حکم اعدام اجرا خواهد شد.
پیشتر فعالین حقوق بشر در ایران از انتقال شماری از زندانیان به زندان اوین برای اعدام گروهی خبر داد ه بودند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران در اطلاعیه نوشت گفته می شود از بندهای زندان گوهردشت کرج تعدادی را به زندان اوین برای اعدام منتقل کرده اند و احتمال داده می شود که از زندانهای دیگر تهران نیز تعدادی برای اجرای اعدام گروهی به زندان اوین منتقل شده اند.

0 نظرات: