رژیم پوسیده آخوندی اگر باز دست از جرم و جنایت برندارد جوانانی هستند که با فدا کردن جان خود برای عزت و ناموس و وطنشان دست به چنین عملیات بزرگی خواهند

باری دیگر مجاهدین جنبش جندالله در عملیاتی شهادت طلبانه دها تن از متجاوزین بلوچستان را به خاک خون کشیدنداین پاسخی بود از طرف ملت مظلوم بلوچستان به خونخواران رژیم آخوندی که با اعدام ، ترور و تخریب مساجد الله قصد داشتند ملت ستمدیده و خشمگین بلوچ را نابود سازنداما به فضل و کرم الهی جوانان بلوچ که بارها اعلام کرده بودند اگر رژیم به جنایات خود پایان ندهد حاضرند جانشان را فدای دین و وطنشان کنند . در واقع رژیم پوسیده آخوندی اگر باز دست از جرم و جنایت برندارد جوانانی هستند که با فدا کردن جان خود برای عزت و ناموس و وطنشان دست به چنین عملیات بزرگی خواهند زدمدیریت مئی بلوچستان این عملیات بزرگ و غرور آفرین را به خانواده رهبر جنبش و مجاهدین جنبش جندالله تبریک عرض مینماید و از خداوند برای تمامی مجاهدین طلب دعا و کامیابی می کند
مئی بلوچستان
http://mybalochistan.de.tl/

0 نظرات: