رئیس مجلس مصر:ایران در پی احیای امپراتوری باستانی خود است


به گزارش آژانس خبری تفتان (صفوت الشریف) در واکنش به انتقاد ایران از مواضع مصر در خصوص بحران غزه گفت: "قاهره به انتقادات لفظی تهران در این خصوص اعتنایی نمی کند.

"وی با بیان این ادعا که ایران به دنبال احیای امپراتوری باستانی خود است افزود: "مصر، یک قدرت مرکزی در منطقه و نماد اعتدال در مسائل سیاسی و مذهبی است. این کشور همچون نور روشنگری و دموکراسی(!) است که ایرانی ها فاقد آن هستند!

"الشریف با اشاره به تلاش ایران برای محکومیت موضع مصر در بحران غزه خاطرنشان کرد: "این تلاشی پنهان از جانب ایران برای تحریک احساسات مردم به منظور پوشاندن خطاهایی است که این حکومت مرتکب می شود. این همچنین تلاشی برای مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه است.

"رئیس مجلس شورای مصر مدعی شد: "اتهامات غلط که از سوی ایران و سوریه به مصر وارد می شود بازتابی از وخامت بحران هایی است که این دو کشور با آن روبرو بوده و سعی می کنند این بحران ها را به مصر و نقاط دیگر صادر کنند!


"وی افزود: "مصر همچنان یک حکومت پیشگام عربی و اسلامی باقی خواهد ماند، سمبل میهن پرستی و مدافع دموکراسی، آزادی و نیز حامی منافع عربی و آفریقایی. مصر به ایفای نقش ملی خود ادامه خواهد داد و اعتنایی به چنین تلاش های تحریک آمیز از جانب ایران و سایر کشورها نخواهد کرد.

"الشریف خاطرنشان کرد: "عجیب است کشوری (ایران) که تاریخ آن سرشار از نقض حقوق عربی است! و همچنان جزایر امارات را در اشغال دارد! می خواهد مشکلاتش را به کشورهای همسایه صادر و درباره حقوق مردم فلسطین مذاکره کند.

"وی ادامه داد: "مصر به مسئولیت های خود در قبال موضوع فلسطین واقف است و به تلاش هایش برای تحقق امنیت منطقه ای، کمک به احیای حقوق فلسطینی ها و استقرار یک دولت مستقل فلسطینی ادامه خواهد داد."

0 نظرات: