خبر عاجل امروز مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ ش انفجار مهیبی شهر مرزی سراوان از استان سيستان وبلوچستان را لرزاند.

سنی نیوز:امروز مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ش انفجار مهیبی شهر مرزی سراوان از استان سيستان وبلوچستان را لرزاند.این انفجار در ستاد نیروی انتظامی شماره ۲ این شهرستان واقع در خیابان حمزه در ساعت ۷ ونیم (۷:۳۰) صبح امروز اتفاق افتاد. شدت انفجار به حدی بود که شیشه های خانه ها تا شعاع ۷ کیلومتری فرو ریخت. سنگ بنای برخی از ساختمانها در شعاع ۱ کیلومتری نیز ویران شد.بنا به گزارشات رسیده تا کنون از تلفات احتمالی این انفجار هیچگونه اطلاعی در دست نیست. ولی به گمان غالب همه کشته شدگان از نیروی انتظامی هستند. بیمارستان این شهرستان بطور کلی در اختیار نیروهای انتظامی قرار گرفته و آمبولانسهای شهر با سرعت مجروحان را به بیمارستان حمل می کنند.در این شهرستان مرزی کشور بارها مردم بصورت وحشیانه ای از سوی نیروهای انتظامی مورد هچوم واقع شده اند. وبارها به دانش آموزان مدارس تیر اندازی شده که تلفات بسیاری داده اند.مردم این شهرستان بطور کلی از نظام و از سیاستهای دشمنانه اش اعتراض دارند. وبارها به مقامات بالا رتبه کشوری اعتراضهایشان را رسانده اند. ولی هیچ جوابی نگرفته اند.اخیرا در همین شهرستان یکی از علمای اهل سنت به نام شیخ علی دهواری از سوي نیروهای ضد انسانی انقلاب ترور شده بود که هیچگونه اهتمامی از سوی مسئولین صورت نگرفت.

0 نظرات: