شدیدترین اقدامات امنیتی با ورود احمقی نژاد به زاهدانبه گزارش ناروئی خبرنگار تفتان از زاهدان بدنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور افراط گرای حکومت به اصطلاح اسلامی به زاهدان،شهر زاهدان شاهد اتخاذ تدابیر شدید امنیتی جهت حفظ جان احمدی نژاد بود.
چندین هلیکوپتر از ساعات اولیه صبح امروز بر
فراز شهر زاهدان در حال گشت زنی بودند همزمان خودروهای گشتی رژیم در سطح شهر به گشت زنی مشغول بودند.
انجام عملیات شهادت طلبانه روز دوشنبه در مقر نیروهای سرکوبگر رژیم در سراوان و البته جنایات مزدوران زابلی
احمدی نژاد در بلوچستان باعث شده بود تا مزدوران جمهوری به اصطلاح اسلامی از ترس جان خود تمامی توان خود را جهت برای حفظ امنیت شهر بکار گیرند.

0 نظرات: