سیاهین سال په بلوچ راجءَ


سیاهین سال په بلوچ راجءَ

۲۰۰۸ءِ سال بلوچءِ واستا هنچوش که پیسریگین سالان یکے چه سیاهترین سالان ات.اے سال گون بازین اڑءُ جنجالان گوست.
مروچی اے هبر چه کسءَ چیر نه انت که بلوچءِ تاریخ، زبان ءُ دودءُ ربیدگ بلوچءِ وجود ءُ حیثیتءُآبرو مان وڑ وڑین جاوران دیم په دیم انت.
گوستگین سالا سدانی هسابءِ بلوچ مان ایرانی اسلامی رژیمے هونوارین و نا انساپ پسندین هکومتے واکانی دستا شهید و بازین مات و پتے چه وتی چوک و هنچوش بازین چوکے چه وتی پت ءُ مات سوگیءُ زبهر کنگ بوتک انت.

0 نظرات: