بازتاب عملیات سراوان و هلاکت 150 پاسدار در روزنامه های پاکستان0 نظرات: