فساد و فحشاء در سایه حکومت شیعی ایرانفساد و فحشاء و خودفروشی در ایران تحت حاکمیت شیعه به اوج رسیده و حتی قاضیان و سپاهیان و آخوندها پیشاپیش دیگران در فساد اخلاقی هستند.
لطفا به لینک زیر گوش دهیدوعبرت بگیرید .ببینید که این حکومت شیعی چه بلایی بر سر مردم ایران آورده است که زنان برای گرفتن طلاق باید تن به فراش شدن به قاضی بدهند و برای دست آوردن یک اجاق باید به مدیر کمیته امداد خمینی تن دهد برای گوش دادن این جملات دردناک به لینک زیر گوش کنید:
0 نظرات: