سالانه يك ميليون كودك انگليسي شكنجه مي‌شوندبه گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از سی ان ان اخبار و آمارهاي جديدي كه از برخي كشورهاي غربي منتشر مي شود، نشان از گسترش خشونت و تزلزل در نهاد خانواده اين كشورها دارد .

بر اساس گزارش سي ان ان ، انتشار گزارش مراكز پزشكي حامي كودكان در انگليس، موجي از نگرانی را در جامعه سنتي بريتانيا بوجود آورده و خانواده ها از اينكه تا اين اندازه حقوق كودكان در كشورشان ناديده گرفته مي شود، اظهار شرمندگي مي كنند .

اخيرا شبكه هاي تلويزيوني انگليس با نشان دادن جسد يك كودك شيرخوار كه آثار 30 ضربه بر بدن آن مشهود بود، پرده از يك جنايت خانوادگي برداشته و از مقامات سياسي خواستار پايان دادن به اين وحشي گري در جامعه متمدن انگلستان شدند .

بر اساس آمارهاي به دست آمده سالانه يك ميليون كودك انگليسي مورد آزار و اذيت و شكنجه قرار مي گيرند .

پيش تر نيز اخباري در باره تجاوز جنسي به يك كودك 17 ماهه در اين كشور منتشر شد كه باعث واكنش نخست وزير انگليس به آن شد .

0 نظرات: