دروغگوئیهای آقای عبدالعزيز جمشيد زهي نماینده سراوانبه گزارش آژانس خبری تفتان برخی از رسانه های رژیم از نماینده سراوان نقل کرده اند که گفته است لاشه های هلاک شدگان سراوان در منطقه‌اي نامعلوم رها شده بودند، توسط نيروي انتظامي كشف شد.

عبدالعزيز جمشيد زهي اعلام كرد: نيروي انتظامي تمام 14 لاشهای هلاک شدگان سروان را كه همگي از مرزبانان نيروي انتظامي بودند، در منطقه اي نامعلوم پيدا كرده است.

در تماسی که خبرنگار آژانس خبری تفتان با مبارزان داشته است مبارزان این خبر را تکذیب نموده و گفته اند امکان دسترسی رژیم به کوههائی که پاسداران جنایتکار در آنجا هلاک شده اند وجود ندارد و این خبر کاملا دروغ است.

مبارزان تاکید کرده اند که باید رژیم پیکرهای مقدس شهدای پیر سوران (شهید قهرمان احمد وفائی و شهید نادر ریگی و شهید الله نظر کبدانی و شهید ناصر شه بخش) را تحویل دهد و آنگاه اجساد هلاک شدگان پاسگاه سراوان تحویل داده می شوند در غیر این صورت از اجساد هم خبری نیست.

آقای جمشید زهی هم برای کسب مقام نزد اربابانش حتما استخوانهائی را جمع آوری نموده تا چنین وانمود کند اجساد هلاک شدگان کشف شده است و خانواده هلاک شدگان را بفریبد.

البته این عادت رژیم است که با استخوانهای مردگان مردم را فریب می دهد و الان هم حتما چون می داند جنبش اجساد را تحویل نمی دهد به آقای جمشید زهی ماموریت جمع آوری استخوان داده است.

0 نظرات: