وزارت اوقاف مصر: هرگز به ساخت “مسجد روافض” در مصر اجازه نخواهیم داد

سنی نیوز

خبر گزاریها: دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر تصریح کرد او دستور داده است رنگ کسوه (چادر) ی که ضریح مسجد امام حسین در منطقه ی ازهر قاهره از رنگ سیاه به سبز تغییر داده شود. او این دستور را پس از آن صادر کرد که موجی از اعتراضات گسترده ی مردمی بر علیه او به حرکت در آمد که او با گذاشتن کسوه ی سیاه بر ضریح منسوب به حسین بن علی از گسترش نفوذ تشیع در مصر حمایت کرده است.
زقزوق گفت: او این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده که تعداد زیادی از مردم مصر و رسانه های جمعی این کشور او را متهم کردند که رنگ سیاه پوش ضریح را به توصیه ی بعضی گروهها و مراجع شیعه در رابطه با گسترش تشیع در این کشور اتخاذ نموده است، و او دستور داده رنگ ضریح از سیاه به سبز تغییر یابد.
وزیر اوقاف مصر تأکید کرد: او هرگز اجازه نخواهد داد مذهب شیعه در مصر جای پايي پیدا کند و گفت: من هرگز اصلا اجازه نخواهم داد مذهب شیعه به هر رنگی که باشد که در مساجد مصر و بطور خاص مساجد آل بیت(كه از روافض برئ هستند)؛ مسجد حسین بن علی، مسجد عائشه ی صدیقه و مسجد سیّده زینب گسترش یابد.
قابل یاد آوری است تا کنون هیچ مرجع شیعی درخواست بنای مساجد در مصر را نکرده است، اما وزیر اوقاف وعده داده بود هر در خواستی که برای ساخت مساجد شیعه در مصر به او تقدیم شود، او بلا فاصله آنرا رد کرده و هیچ ترديدی هم نخواهد کرد.

0 نظرات: