عملیات انفجاری کنار جاده ای سراوان موجب وحشت نظامیان در منطقه شده است


به گزارش آژانس خبری تفتان از سراوان عملیات انفجار کنار جاده ای در مسیر نیروهای نظامی رژیم در کشتگان موجب وحشت نظامیان رژیم شده است و ترس و وحشت تمامی نیروهای رژیم را فراگرفته است.
این گونه عملیات که نیروهای ایرانی برای بار اول با آن روبرو می شوند موجب وحشت در نظامیان رژیم شده و خبرنگار تفتان از منطقه می گوید نیروهای رژیم در سراوان ترجیح می دهند در پاسگاهها بمانند و بیرون نشوند تا هدف حمله قرار نگیرند.
خبرنگار تفتان می افزاید برخی از نیروهای رژیم که از پایگاه خارج می شوند به آرامی حرکت می کنند و هر چند متر پیاده شده و کنار جاده را بازرسی می کنند تا از نبودن بمب مطئن شوند.
مقامات و رسانه های رژیم این عملیاتها را به هیچ صورت پوشش نمی دهند تا ترس نیروها بیشتر نشود و نیروهای دیگر نقاط بلوچستان نترسند و همچینن پوشش نمی دهد تا به گمان خود از اهمیتشان بکاهد اما این تاکتیک نظامی است و مبارزان به خوبی از آن واقف هستند و با چنین ترفندهائی فریب نمی خورند و فعلا بهترین نوع عملیات همین عملیات کنار جاده ای است و این گونه بمب گذاریها نیروها را مجبور به عقب نشینی می نماید و برای مبارزان بیش از هر چیزی عقب نشینی نیروها اهمیت دارد نه اخبار رسانه ها و به امید الله با همین نوع عملیاتها شما به عقب خواهید نشست.

1 نظرات:

Baloch

باز هم عبدالغفورهايي هستند كه با فدا كردن جانشان ايران را به جهنمي
تبديل خواهند كرد كه هيچ اثري از جنايتكاران خونخوار باقي نماند

ادامه مطلب در مئی بلوچستان
www.mybalochistan.de.tl