دست کم ۱۹ نفر در حملات انتحاری در کابل کشته شدند


در پی حملات انتحاری و درگيری های مسلحانه که از صبح تا ظهر چهارشنبه در مرکز شهر کابل پايخت افغانستان اتفاق افتاد، دست کم ۱۹ تن کشته و ده ها تن ديگر مجروح شده اند.

زمری بشری سخگنوی وزارت کشور افغانستان گفت که اين حملات در وزارت دادگستری و ساختمان رياست عمومی زندان های افغانستان روی داده است.

وی افزود: «سه حمله انتحاری در شهر کابل روی داد. حمله اول رياست زندان های افغانستان در شمال کابل را مورد هدف قرار داده است. انتحار کنندگان دو نفر بودند و خود را منفجر کردند. حمله دومی روبروی وزارت آموزش افغانستان انجام شد، که قبل از حمله انتحار کننده از سوی نيروهای امنيتی افغان شناسايی شده و به قتل رسيد. حمله سومی که پيچيده تر بود در داخل و روبروی وزارت دادگستری افغانستان انجام شد.»

ادامه مطلب

0 نظرات: