دیو چو بیرون رود * دیو دیگری درآید

بار دیگر دهه نکبت بار زجر که همان فجر آخوندی است رسید و این دهه با کشته، ناپدید و زندانی شدن هزارها نفر در ایران زمین انجامید که تحفه برای اهل سنت از این انقلاب فقط سرکوبی ملت، شهادت علماء، تخریب مساجد و بستن مدارس بود.
ما با این شعر گوشه ای از جنایات این رژیم جنایت پیشه را یاد آور می شویم.
اي مسلمانان بينيد چي در ايران شد شهيد؟
خانه امن الهي بيت رحمان شد شهيد
دائما يکسان نماند حال دوران برکسي
آن شکوه آصفی تخت سليمان شد شهيد
معبد سيک و نصاري پيش رويت جلوه گر
اين به چشمت همچنان خارمغيلان شد شهيد
هيچ نامد اين شگفتي گر بشد بابر خراب
بو العجب اين شد بدست حامي قران شهيد
کفر برخواسته زکعبه اي رحيما رحم کن
مسجد ومحراب ومنبر کل قرآن شد شهيد
اي دريغا آن حسين در کربلاي پربلا
مسجد شيخ فيض محمد درخراسان شد شهيد
در کتابخانه گذرکردم بديدم جمله را
معبد حاجات و محراب مسلمان شد شهيد
ذات پاکت هست بي چون اي خداي مهربان
خانه امن وامانت چون غربيان شد شهيد
عرض دارم برجناب مصطفي جد حسين
چون حسينت خانه الله به ايران شد شهيد
هم سفير وهم امير وهم وزيرخارجه
سجده کردند آن زمين را گر به پيمان شد شهيد
اي بلوچستان وبيرجند و جميع مومنان
سورهءحمدي بخوانيد رکن ايمان شد شهيد
مسجد ما سجده گاه جمله عباد جهان
چون امام بو حنيفه کو بزندان شد شهيد
اهل جام وخواف و باخرز اي طرفداران حق
سورهء اخلاص بخوانيد ماه تابان شد شهيد
جمله سرخيل ملائک در سماء دارند عزا
گوئيا اندر نظر آن عرش رحمان شد شهيد
العجب ثم العجب بعد الجمادي والرجب
مسجد ما معبد ما ما ه شعبان شد شهيد
صد هزار رحمت حق بر روان پاکشان
آن شهيدانيکه در هر جاي ايران شد شهيد
برگرفته از کتاب آخرين فرياد مسجد شيخ فيض مشهد نوشته شهید مولوی موسی کرمپور رحمه الله علیه

با تشکر از وب برزکوه نیوز

0 نظرات: