البرادعی: رژیم تهران هیچ همکاری نمی کند


به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد رژیم تهران هیچگونه همکاری با بازرسان این آژانس انجام نمی دهد.محمد البرادعی که در کنفرانسی در پاریس سخنرانی می کرد، گفت رژیم تهران در حال حاضر برای روشن شدن ابعاد احتمالی نظامی بودن برنامه های هسته ایش هیچ نوع همکاری با ما ندارد. وی افزود آنها در این زمینه امکان دسترسی به مراکز هسته ای و اسناد را به ما نمی دهند.رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود رژیم تهران اقدامی جهت روشن شدن ماهیت برنامه های هسته ایش، آنگونه که شورای امنیت سازمان ملل از ما درخواست کرده است، صورت نمی دهد.پیشتر اعلام شده بود که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است بزودی گزارش جدید خود را در باره برنامه های هسته ای رژیم تهران ارایه دهد.

0 نظرات: