داستان ولايت فقيه در ايران

يکي از پايه گذاران جمهوري اسلامي و روحاني عاليرتبه شيعه اخيراً گفت: “ولايت ‏مطلقه فقيه مصداق شرک است.” آيت الله حسينعلي منتظري تا زمان کنار گذاشته ‏شدن از سوي آيت الله خميني و مدت کوتاهي پيش از مرگ وي، جانشين رهبر ايران ‏محسوب مي شد. وي به دليل مخالفت با انتصاب علي خامنه اي به مقام رهبري ‏انقلاب تحت حبس خانگي قرار گرفت. ‏

منتظري روز دوشنبه ۳ بهمن ميزبان ابراهيم يزدي رهبر گروه مخالف از نهضت ‏آزادي و اولين وزيرخارجه ايران پس از انقلاب بود. آقاي منتظري در خلال اين ‏ديدار گفت وي مخالف ولايت مطلقه فقيه بوده است. او گفت: «نظر فقيه تنها بر ‏تفسير شريعت اسلامي شيعه جاري است. مسائل سياسي و امور مربوط به برقراري ‏رابطه با ساير کشورها در قلمروي اختيار ولي فقيه نيست و بايد به اهل آن ‏‏(متخصصان) سپرده شود.» ‏

ادامه مطلب

0 نظرات: