فیلم عملیات استشهادی سراوان با فرمت موبایل از سایت میگا آپلود

فیلم عملیات استشهادی سراوان با فرمت موبایل از سایت میگا آپلود

جهت تسهیل دانلود فیلم عملیات استشهادی سراوان با فرمت موبایل آن را در میگا آپلود گذاشتیم تا دوستان راحت تر دانلود نمایند.


برای دانلود به آدرس زیر بروید










و کدی که بالای صفحه نوشته شده را درمستطیل روبرویش وارد نموده و بر لفظ doenload کلیک نمائید:



صفحه بعدی که باز می شود چند لحظه صبر کنید تا در قسمت پائید free download ظاهر شود و سپس روی free download کلیک نموده و فیلم را دانلود نمائید:




مدیر آژانس خبری تفتان

0 نظرات: