درگیری نزدیک ایرانشهر و هلاکت چندین پاسدار

به گزارش آژانس خبری تفتان نزدیک شهر ایرانشهر درگیری شدیدی بین پاسداران رژیم و یک گروه مسلح رخ داد که این درگیری به گفته منابع محلی منجر به هلاکت چندین پاسدار شده است.
این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای رژیم در حال گشت زنی بودند و در کمین یک گروه مسلح افتادند و گروه مسلح بر نیروهای رژیم آتش گشودند و چندین پاسدار را به هلاکت رساندند.

0 نظرات: