تیراندازی به نيروهاى اسرائيلى از سوى سوريه

سایت فارسی تلویزیون العربیه: ارتش اسرائيل روز يكشنبه اعلام داشت، به نيروهایش در بلندیهای جولان از سوى سوريه تیر اندازی شده ، ولى اين حادثه تلفاتى جاني در پى نداشته است.

اسرائيل در اعتراض به اين حادثه شكايت رسمى خود را به نيروهاى وابسته به سازمان ملل متحد كه بر خط فاصل نیروهای دو کشوردر اين بلندی ها نظارت مى كنند، ارائه كرده است.

سخنگوى ارتش اسرائيل مى گويد كه "چندين گلوله از سوی سوريه به نيروهاى اسرائيلى كه مشغول انجام كارهاى مهندسی در نزديكی سيم هاى خار دار بودند شليك شده است".

وى افزود، در نتيجه آن يك خودرو زیان هایی دیده و نيروهاى اسرائيلى به تحقیقات در این باره پرداختند.

وى اشاره كرد، نيروهاى سازمان ملل مستقر در اين منطقه تيمى را به مکان حادثه فرستادند، ولی هنوز جزئيات بيشتر در اين باره ارایه نشده است .

تا كنون مقامهاى دولتى سوريه در اين مورد واكنشی نشان نداده اند.

حادثه ی تیراندازی به سوی نيروهاى اسرائيلي در بلندی های جولان از سوى سوريه زمانى صورت مى گيرد كه درگیری در غزه برای شانزدهمين روز متوالی همچنان ادامه دارد.

0 نظرات: