پرتاب نارنجک در تربت جام: 31 کشته و مجروح


ایسنا: به دنبال پرتاب نارنجك به سوي تعدادي از عزاداران حسيني كه منجر به شهادت يك نفر و زخمي شدن بيش از 30 نفر در شهرستان تربت جام گرديد، اطلاعيه‌اي از سوي استاندار خراسان رضوي صادر شد.

متن اطلاعيه بدين شرح است:

در شامگاه عاشـورا، همزمان با شام غريبان امام حسين(ع)، دو تن از عناصر فريب خورده با پرتاب نارنجك به داخل هيات عزاداران امام جعفر صادق (ع) در تربت جام يك نفر را شهيد و تعدادي از متدينين را مجروح كردند. مخالفان همبستگي و انسجام مردم دين‌مدار، به پيروي از رفتار ددمنشانه اربابانشان در آن سوي مرزها، يك بار ديگر عاشقـان مكتب نبوي را هدف گرفتند تا شايد با تصورات واهي و تفرقه‌افكنانه، اختلاف را به جاي اتحاد و كينه را جانشين مودت اسلامي نمايند. بدون شك منافقاني كه با ترفندهاي كور و ننگين، مردم را هدف قرار مي‌دهند اين بار نيز ره به جايي نخواهند برد و تنها پرونده سياه تباهـي خود را نزد ملــت شجاع ايران قطورتـر خواهند كرد. ضمن تسليت شهادت عزيز به خون غلطيده و آرزوي شفاي عاجل براي مجروحان و مصدومان اين حادثه ناجوانمردانه، رجاي واثق دارم. تلاش معاندان، جز كوتاه كردن عمر نكبت بار آنان حاصلي نخواهد داشت و قطعا اين گونه اقدامات، ملت ما را بيدارتر، انسجام كشور را پايدارتر و اتحاد مردم را روز افزون خواهد ساخت.

0 نظرات: