پرتات دو لنگه کفش به جورج بوش توسط خبرنگار عراقی (فیلم)

0 نظرات: