تصاویر شهداء

شهید الله نظر کبدانی(رشید احمد)
شهید حسین شنبه زهی (یاسر)

شهید حامد خراسانی (عثمان)

شهید عبدالحمید سراوانی (عمران)

1 نظرات:

ایوب

سلام دوست عزیز حالتان خوب است ممنون که از عکس های ما استفاده کردید به ما سر بزنید خوشحال می شیم