اتهام لشكر ايرانى "قدس" به قتل یکی روحانی سنی عراقی با استقاده از دریل

اتهام لشكر ايرانى "قدس" به قتل یکی روحانی سنی عراقی با استقاده از دریل
دبى- لعربیه.نت (حيان نيوف)
يك نماينده پارلمان عراق، پليس اين كشور را متهم به آن كرد كه در استان دياله يك روحانى سنى را شكنجه كرده، پايش را با دريل سوراخ نموده وموجب مرگش شده اند.وى با ارايه عكسهايى كه به گفته ى او مربوط به شيخ بشير الجوزانى است آثار ضرب و جرح را نشان داد و گفت: اين اعمال را لشكر قدس وابسته به ايران انجام داده است.از سوى ديگر يك مقام امنيتى عراقى در روز پنجشنبه 11-12-2008 گفت: شكنجه اى در كار نبوده و بازداشت الجوزانى به شكل قانونى بر مبناى قانون مبارزه با تروريسم انجام شده است. يك سياستمدار شيعه نيز در دياله، الجوزانى را متهم به آن كرد كه مردم را به كوچ دادن شيعيان از شهر دياله كه در نزديكى خاك ايران قرار دارد تحريك مى كرد.شيخ بشير الجوزانى امام جماعت و خطيب مسجد احمد بن حمبل در منطقه التحرير (واقع در جنوب بعقوبه)، در اوايل ماه دسامبر توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شد.ليكن چند روز پس از بازداشت اعلام گرديد كه وى در بيمارستان در گذشته است.نيروهاى سياسى از قبيل هيئت علماى مسلمين ضمن محكوم كردن دستگيرى الجوزانى، نيروهاى امنيتى را متهم به آن كردند كه ضمن شكنجه هاى ديگر با دريل پاى اين روحانى سنى را سوراخ كرده اند.از جمله شخصيت هايى كه اين رفتار را محكوم كردند، عبدالكريم السامرايى نماينده عضو فراكسيون جبهه توافق عراق و طارق الهاشمى معاون رياست جمهورى عراق مى باشد.

0 نظرات: