زلمی خلیلزاد ميگويد مذاکره با برخی از طالبان امکان پذير است

به گزارش آژانس خبری تفتان زلمی خليلزاد، نماينده آمريکا در سازمان ملل، ميگويد ائتلاف بين المللی بايد به سوی طالبان ِ ميانه رو، دست دوستی دراز کند.
آقای خليلزاد افزود برای موفقيت در اين کار، دولت افغانستان و ائتلاف بين المللی بايد در موقعيتی بسيار نيرومندتر از امروز قرار داشته باشند.
در گفتگو با شبکه خبری CNN، زلمی خليلزاد همچنين گفت دولت افغانستان بايد برای پيکار با فساد، بيشتر تلاش کند.

0 نظرات: