رهبر انقلابی بلوچستان عبدالمالک جان ما مردم بلوچ تا اخرین قطره خونمان با شما هستیم و تنهایتان نمی گذاریم

ما مردم بلوچ دیگر ساکت نخواهیم نشست وگول ترفندهای دشمنان قسم خورده مان را نمی خوریم اگر بعضی از علمای مان سکوت را اختیار کرده اند وبعضی ار اوقات از سکوت فراتر میروند وجملاتی را بر ضد مبارزین ایراد می کنند واین حرفها مارا از راهی که انتخاب کرده ایم مایوس نخواهد کرد.
این حیله ها دیگر کارایی ندارد ما جوانان ومبارزین و مردم بلوچ از حق وحقوقمان نمی گذریم واگر بعضی از اقایان وکسانی دیگر با ما نیستند خدا که با ما هست وشاید اقایان می ترسند که موقعیتشان را از دست بدهند برای مردم بلوچ هیچ موقعیت و مقامی نمانده که از دست بدهد ما بخدایمان توکل کرده ایم تا اخرین قطره خونمان برای ازادی وسربلندی مان با این مشرکان و فرعونهای زمان خواهیم جنگید وشما مبارزان راه ازادی را تنها نخواهیم گذاشت دشمنان می خواهند نسل بلوچ را از بین ببرند پس دیگر برای ما هیچ راهی به جز مبارزه با این دشمنان باقی نمانده است پس بهتر است ایستاده بمیریم چون از قدیم گفته اند شیر مرده بهتر از شیر در قفس است.
بعضی از اقایان می گویند که باید حقمان را از راه قانون بگیریم ما از انها می پرسیم کدام قانون مگر قانونی در کشور ما وجود دارد که بخواهد حق ما را بگیرد حتما منظور اقایان همان قانونی است که مولانا احمد ناروئی و مولانا خیرشاهی را بدون جرم پشت میلهای زندان میبرد همان قانونی کهدهواری واحمد صیاد ودیگر علمای عزیزمان را به ان طرز فجیحی به شهادت می رساند صدها وهزاران عالم بیگناه مارا بجرم سنی وبلوچ بودن زندانی ویا به شهادت رسانده اند ایا شما اسم این را می گذارید قانون!! چرا خودتان را گول میزنید دیگر با ما چکار کنند که نکرده اند از مردم عادی وبی دفاع که نمیشود اسم برد اگر صدها کتاب بنویسیم بازم کم است این اقایان به کی رحم کرده انداگر از حال واحوال مردم عادی خبر ندارید از ظلمی که به علما روا داشته اند که با خبرید از تخریب مساجد و مدارس دینی که بهتر از ما اطلاع دارید حتما باید به خود اقایانی که دم از قانون و این نظام می زنند ظلمی بشود تا صدایشان در بیاید و حقیقت را بگویند و اخر باید بگویم ما مردم بلوچ راهمان را انتخاب کرده ایم و راه ما همان راهی است که شهیدان عزیزمان ان دلاور مردان بلوچستان احمد وفائی. وشنبه زهی. و ریگی ودهمرده وکبدانی ودیگر شهیدان ان راه را پیمودند وخون رنگینشان را برای ازادی شرف وناموسمان ریختند وما هم با خدایمان احد بسته ایم تا اخرین قطره خونمان راه ان غیور مردان بلوچستان را ادامه دهیم و نیازی به کمک ومدد اقایانی که دم ازقانون و رهبر این نطام پلید می زنند نداریم یاری را از الله وخالق خود میخواهیم وتا وقتی که او باماست ما پیروز وسربلندیم.
به امید پیروزی مبارزان ومجاهدین بلوچستان
بالانج گورگیج fedaeiyane_balochistan@yahoo.com

0 نظرات: